Bod č.13.:

TAJ/3 - Novela Statutu města Plzně

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (změnová vyhláška)
Příloha č.2 (vyjádření MO P2 k návrhu novely)
Příloha č.3 (úplné znění s revizemi)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX