Bod č.18.:

TAJ/5 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 06-09/2016

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 20. 6. 2016)
Informativní zpráva č.2 (Zápis 5. 9. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:64 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX