Bod č.19.:

TAJ/6 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 24. 5. 2016 do 5. 9. 2016

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:65 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX