Bod č.4.:

SSD/1 - Upravený návrh Územního plánu Plzeň - Opatření obecné povahy po veřejném projednání

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách v MO P2)
Příloha č.2 (Připomínky 2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:53 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 16.8.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX