Bod č.12.:

EAP/1 - Návrh na novelu obecně závazné Vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis (e-mail) Ing. Taťány Vítové ze dne 7.6.2016)
Příloha č.2 (Návrh vyhlášky statut. města Plzně, kterou se mění vyhláška statut. města Plzně č. 2/2004)
Příloha č.3 (Návrh novelizace Přílohy č. 2 k vyhlášce statut. města Plzně č. 2/2004 - Vymezená území MO Plzeň 2 - Slovany)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:60 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX