Bod č.10.:

EAP/2 - Souhrnné rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2016

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (RO č. 8/2016)
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:58 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX