Bod č.19.:

ŘÚSO/1 - Postup dle článku 5.4. odst. 2. písm. a) bod 3. směrnice QS 74 - 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek u akce „Specializovaný dodavatel propagačních služeb – časopis ŽURNÁL“, která bude realizována DJKT, p.o.

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost ředitele DJKT o udělení souhlasného stanoviska)
Příloha č.2 (Usnesení VZVZ č. 9 ze dne 8. 6. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:433 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX