Bod č.11.:

EAP/3 - Poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Usnesení RMO P2 č. 87/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:59 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX