Bod č.30.:

BYT/1 - Projednání uzavření dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Lenkou Čonkovou, byt č. 14, Veleslavínova 26, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s p. Lenkou Čonkovou na dobu delší než 18 měsíců)
Příloha č.2 (Zápis z KB RMP z 8.6.2016) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č.851 ze dne 11. 8. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:444 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX