Bod č.39.:

RadM/5 - Změna usnesení ZMP č. 592 ze dne 12. 11. 2015 ve věci výkupu sedmi pozemků v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od dvou fyzických osob.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351 - 12/6/2014 a č. 111 - 5/3/2015)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 592 ze dne 12. 11. 2015)
Příloha č.3 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:453 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX