Bod č.40.:

RadM/6 - Změna usnesení ZMP č. 518 ze dne 8. 10. 2015 ve věci výkupu dvou nově vzniklých pozemků v k. ú. Bolevec pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od dvou fyzických osob.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351 - 12/6/2014 a č. 111 - 5/3/2015)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 518 ze dne 8. 10. 2015)
Příloha č.3 (mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:454 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX