Bod č.33.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k nově vzniklým městským pozemkům p. č. 11319/414 a p. č. 12734/4 oba v k. ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko MO 1)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.4 (geometrický plán č. 10258-36/2015)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP z jednání dne 7. 6. 2016)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 751 ze dne 30. 6. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:447 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX