Bod č.81.:

ŘEÚ/1 - Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2016

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Text - IZ - Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2016)
Příloha č.1 (Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30.6.2016)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Podrobný rozpis využití IF PO)
Příloha č.3 (Usnesení FV ZMP č. 8/2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX