Bod č.32.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 613/4 v k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP ze dne 19.5.2015)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP ze dne 11.3.2016)
Příloha č.3 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.4 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.5 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem předmětu vydržení)
Příloha č.11 (doporučení KNM RMP z jednání dne 7.6.2016)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 887 ze dne 11.8.2016)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:446 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX