Bod č.13.:

ŘEÚ/3 - Souhrnné rozpočtové opatření v návaznosti na aktuální vyhodnocení volných zdrojů rozpočtu na rok 2016.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření v návaznosti na aktuální vyhodnocení volných zdrojů rozpočtu na rok 2016.) (*)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření v návaznosti na aktuální vyhodnocení volných zdrojů rozpočtu na rok 2016.)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Souhrnné rozpočtové opatření )
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Odůvodnění a popis souhrnného rozpočtového opatření dle přílohy č. 1)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Aktualizovaný rozpis použití IF – 22. ZŠ)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 – Aktualizovaný rozpis použití IF – ZOO)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 – Usnesení RMP č. 930 ze dne 25. 8. 2016)
Příloha č.6 (Usnesení FV ZMP č. 10/2016)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:427 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX