Bod č.10.:

VZVZ/1 - Výjimka ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek - „Údržba a ošetřování zeleně v Městském obvodu Plzeň 4“ pro tři seče a podzimní výhrab v roce 2016, realizované Úřadem městského obvodu Plzeň 4

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha (Příloha č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:424 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX