Bod č.87.:

ŘÚSO/2 - Návštěvnost města Plzně v 1. pololetí 2016

(předkladatel:PhDr. Knížová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX