Bod č.26.:

OI/6 - Uzavření smlouvy o společném zadávání mezi statutárním městem Plzeň a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, k investiční akci s názvem „Chodník v Chotíkovské ulici - Malesice“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Uzavření smlouvy o společném zadávání na inv. akci Chodník v Chotíkovské ulici - Malesice)
Důvodová zpráva (Uzavření smlouvy o společném zadávání na inv. akci Chodník v Chotíkovské ulici - Malesice)
Příloha č.1 (Uzavření smlouvy o společném zadávání na inv. akci Chodník v Chotíkovské ulici - Malesice)
Příloha č.2 (Aktuální jmenovitý seznam)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:440 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX