Bod č.25.:

OI/5 - Uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi st. m. Plzeň a SÚS PK, p. o. , k zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa – 1. část, DSP“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů k VZ Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa - 1. část, DSP)
Důvodová zpráva (Uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů k VZ Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa - 1. část, DSP) (*)
Příloha č.1 (Návrh smlouvy o sdružení) (*)
Příloha č.2 (Aktuální jmenovitý seznam)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:439 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX