Bod č.24.:

OI/4 - Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa, 1. fáze“ (ve specifikaci šachet 81 až 98 + napojení Koterova)a svěření pravomoci rozhodovat o uzavření dodatků ke smlouvě o dílo

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa, 1. fáze (ve specifikaci šachet 81 až 98 + napojení Koterova))
Důvodová zpráva (Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa, 1. fáze (ve specifikaci šachet 81 až 98 + napojení Koterova))
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 165 ze dne 14.04.2016)
Příloha č.2 (Stanovisko Ministerstva vnitra sp. zn. MV-36470-04/ODK-2014)
Příloha č.2 (Stanovisko Ministerstva vnitra sp. zn. MV-36470-02/ODK-2014)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:438 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX