Bod č.22.:

OI/2 - Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ mezi statutárním městem Plzeň a Správou železniční dopravní cesty, s. o.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Uzavření dodatku č. 2 projektu Uzel Plzeň, 2. stavba)
Důvodová zpráva (Uzavření dodatku č. 2 projektu Uzel Plzeň, 2. stavba)
Příloha č.1 (Návrh dodatku o spolupráci)
Příloha č.2 (Plné znění uzavřené smlouvy)
Příloha č.3 (Plné znění dodatku č. 1)
Příloha č.4 (Aktuální jmenovitý seznam)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:436 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX