Bod č.8.:

OSČ+KŘEÚ/1 - Žádost o podporu v rámci Operačního programu Technická pomoc na projekt "Zprostředkující subjekt ITI Plzeňské metropolitní oblasti"

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:422 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX