Bod č.34.:

EVID/3 - Vyjmutí stavby bez čp/če, jiná stavba, (garáž) která je součástí pozemku p.č. 10048/3 k.ú. Plzeň, z trvalé správy městského obvodu Plzeň 3 vedené v Příloze č. 3 Statutu města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO Plzeň 3 č. 73 ze dne 7. 3. 2016)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 18 ze dne 18. 4. 2016)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ č.j. MMP/220416/4 ze dne 12. 12. 2014)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Územní plán)
Příloha č.6 (Letecký snímek)
Příloha č.7 (Modrá mapa)
Příloha č.8 (Doporučení KNM RMP ze dne 7. 6. 2016)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 759 ze dne 30. 6. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:448 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX