Bod č.47.:

MAJ/7 - Záměr výkupu nemovitých věcí na adrese Husova 11 a sady Pětatřicátníků 27 od ZČU

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (popis budovy Husova 11)
Příloha č.4 (popis budovy sady Pětatřicátníků 27)
Příloha č.5 (závěry z prohlídky budov ze dne 11. 8. 2016)
Příloha č.6 (mapy - Husova 11)
Příloha č.7 (mapy - sady Pětatřicátníků 27)
Příloha č.8 (doporučení KNM ze dne 23. 8. 2016)
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:463 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX