Bod č.41.:

MAJ/1 - MZO II, změna usn.363/2016, směnná smlouva - úhrada daně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (usnesení RMP a ZMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (plán města) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (usnesení RMP č- 865/2016) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:457 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX