Bod č.48.:

MAJ/8 - Odkup p. č. 6281/1 k. ú. Plzeň od PMDP, a.s. + snížení základního jmění a zápočet

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovy PMDP, a.s. s vyznačenými změnami)
Příloha č.2 (žádost společnosti s příslušnými doklady)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP, zákres dešťové kanal. stoky, kamerové zkoušky, odhad nákladů na likvidaci odpadů)
Příloha č.4 (vyjádření MO Plzeň 3)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (modrá mapa, území plán, letecký snímek a orient. turistická mapa)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 21. 6. 2016)
Příloha č.8 (usnesení RMP ze dne 25. 8. 2016)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:464 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX