Bod č.52.:

MAJ/12 - Směnná smlouva + zřízení služebnosti v k.ú. Plzeň se spol. Bost Plzeň s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost společnosti o výkup pozemků, doplňující žádosti a záznamy z jednání)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Snímky z kat. mapy )
Příloha č.6 (Geometrický plán)
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP ze dne 21. 6. 2016)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 872 ze dne 11. 8. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:468 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX