Bod č.55.:

MAJ/15 - Dodatečný výkup od 1 FO, p.č. 281/15 a p.č. 281/16, k. ú. Dolní Vlkýš.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost FO)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 9 - Malesice)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 21. 6. 2016)
Příloha č.7 (usnesení RMP ze dne 11. 8. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:471 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX