Bod č.45.:

MAJ/5 - Uzavření kupní smlouvy na odkup podílu ¼ z pozemku parc. č. 433 v k. ú. Doudlevce pro VPS „Havarij. zdroj pro město Plzeň”, „Vodár. soubor Litice – 2. etapa“ a „Sportovně rekreační trasy v údolí řeky Radbuzy a Úhlavy“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OSI MMP)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 325/2004)
Příloha č.3 (situace stavby)
Příloha č.4 (mapy KN)
Příloha č.5 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.6 (RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:461 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX