Bod č.63.:

PROP/8 - Prodej nebytové jednotky č. 2267/5 na adrese Brojova č. or. 14 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (vyjádření Plzeňského kraje k podmínkám prodeje)
Příloha č.3 (usnesení RMO P2 - Slovany č. 4/2016)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 453/2006)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 24. 5. 2016) (*)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 749/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:478 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX