Bod č.50.:

MAJ/10 - Dodatek ke SoBS kupní se ZČU, převod veř. osvětlení po výstavbě "RICE, SVI", prodloužení termínů

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 620/2010 a 637/2010)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 243/2010)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (situace)
Příloha č.6 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 867/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:466 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX