Bod č.43.:

MAJ/3 - SRT - Mže greenways, výkup od 1 FO, p.č. 10695/4 k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření žadatele)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 1211/2001)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 632/2009, 699/2009 a 571/2011)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (situace záboru)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (mapy)
Příloha č.9 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 870/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:459 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX