Bod č.70.:

PROP/15 - Konečné vypořádání pozemků p. č. 1981/189, p. č. 1981/194 a p. č. 1981/198, vše v k. ú. Litice u Plzně, formou prodeje

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (historie dané kauzy)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (majetek města)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 883/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:485 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX