Bod č.79.:

PROP/24 - Negativních stanovisek ORP MMP k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.5 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.6 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.7 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.8 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.9 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.10 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.11 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.12 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.13 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.14 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.15 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.16 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.17 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.18 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.19 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.20 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.21 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.22 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.23 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.24 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.25 (stanovisko TÚ + katastrální mapa)
Příloha č.26 (usn. ZMP č. 208/2010)
Příloha č.27 (informativní zpráva)
Příloha č.28 (usn. RMP č. 750/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:494 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX