Bod č.86.:

NámB/1 - Aktivity společnosti Plzeň 2015, zapsaný ústav, v souvislosti s udržitelností projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha (Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě odboru kontrolního audiu a kontroly Ministerstva kultury ČR)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX