Bod č.53.:

MAJ/13 - Vypořádání převodu TI v souvislosti se stavbou „Inženýrské sítě a komunikace pro 5 RD Hrádecká ul. Plzeň“ v k. ú. Doubravka , společnost RAMIREAL s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o prominutí smluvní pokuty)
Příloha č.2 (doporučení KNM ze dne 23. 8. 2016)
Příloha č.3 (usnesení RMP ze dne 25. 8. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:469 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX