Bod č.46.:

MAJ/6 - Uzavření směnné smlouvy na směnu pozemku pro IA - VPS D58 „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost MO Plzeň 4)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 469/2015)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 4 č. 0112/2016)
Příloha č.5 (situace stavby a GP)
Příloha č.6 (mapy KN)
Příloha č.7 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.8 (RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:462 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX