Bod č.66.:

PROP/11 - Prodej pozemků parc. č. 3134/121 a parc. č. 3958/15 oba v k. ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P2 - Slovany)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapy - územní plán)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapy - majetek města)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 1401/2013) (*)
Příloha č.10 (Doporučení KNM RMP ze dne 7. 6. 2016)
Příloha č.11 (Usnesení RMP ze dne 11. 8. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:481 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX