Bod č.65.:

PROP/10 - Prodej pozemků v souvislosti se stavbou „Uzel Plzeň, 3. Stavba- přesmyk domažlické trati“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.8 (stanovení kupní ceny)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP ze dne 23. 8. 2016)
Příloha č.11 (usnesení RMP ze dne 25. 8. 2016)
Příloha č.31 (foto)
Příloha č.32 (foto)
Příloha č.41 (územní plán)
Příloha č.42 (územní plán)
Příloha č.43 (územní plán)
Příloha č.51 (letecký snímek)
Příloha č.52 (letecký snímek)
Příloha č.53 (letecký snímek)
Příloha č.71 (katastrální mapa)
Příloha č.72 (katastrální mapa)
Příloha č.73 (katastrální mapa)
Příloha č.91 (přijatá usnesení)
Příloha č.92 (přijatá usnesení)
Příloha č.93 (přijatá usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:480 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX