Bod č.60.:

PROP/5 - Prodeje spoluvlastnického podílu 1/2 k celku nemovité věci na adrese Barrandova 12 v Plzni.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o výpůjčce)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko RMO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 591/15)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.11 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:476 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX