Bod č.64.:

PROP/9 - Změna Řádu městské soutěže

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (řád městské soutěže s vyznačenými změnami)
Příloha č.2 (původní Řád městské soutěže)
Příloha č.3 (nové znění Řádu městské soutěže)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (vyjádření PRÁV MMP)
Příloha č.6 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:479 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX