Bod č.28.:

KŘTÚ/11 - Odstranění stavby včetně rampy na pozemku p. č. 1257, k. ú. Doubravka - park V Homolkách

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.3 (Zápis z KNM RMP ze dne 7. 6. 2016)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Územní plán)
Příloha č.6 (Letecký snímek)
Příloha č.7 (Orientační turistická mapa)
Příloha č.8 (Majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:442 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX