Bod č.18.:

OSS/2 - Realizace pilotního projektu přímého testování systému sociálního bydlení (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha (Příloha - Smlouva o spolupráci při realizaci projektu přímého přidělení „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:432 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX