Bod č.49.:

MAJ/9 - Uzavření SOSB kupní v k.ú. Valcha, lokalita Nová Valcha - 4.fáze, spol DVP a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (ustanovení a podmínky SOSB kupní)
Příloha č.2 (žádost spol.DVD a.s. + dodatek k žádosti)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ + zákres TDI)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 368/2015)
Příloha č.6 (zákres 4. fáze)
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (doporučení KNM)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 868/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:465 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX