Bod č.4.:

KP/1 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Útvar koordinace evropských projektů města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatek č. 2 ke ZL p. o. ÚKEPmP) (*)
Příloha č.2 (Pracovní verze č. 3 „Koncept Smart City Plzeň“)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:418 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX