Bod č.77.:

PROP/22 - Nakládání s pozemky v k. ú. Chotěšov za účelem výstavby zakrytého přívodního kanálu pro rozšíření malé vodní elektrárny.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost + akceptace podmínek)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.5 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.6 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.7 (Mapy - majetek města)
Příloha č.8 (Doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 886/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:492 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX