Bod č.54.:

MAJ/14 - Směnná smlouva v k.ú. Doubravka se spol. FINAPRA a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o směnu)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (usneseni RMO Plzeň 4)
Příloha č.4 (přehled věcných břemen)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (mapy pozemky FINAPRA a.s.)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Příloha č.9 (doporučení KNM)
Příloha č.10 (usnesení RMP )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:470 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX