Bod č.16.:

ÚČT/1 - Vyhláška statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (vyhláška)
Příloha č.2 (usnesení MO 1-10 (vyjma MO7, dopis TAJ MO 7))
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 901)
Příloha č.4 (Usnesení FV ZMP č. 7/2016)
Předloženo na stůl č.2 (schválené zněni přílohy č. 1)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:430 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX