Bod č.27.:

OSI/1 - Aktualizace plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2016

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Aktualizovaný plán akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu )
Příloha č.2 (dopis od Odboru investic MMP)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 650 ze dne 10. 12. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:441 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX