Bod č.11.:

NámK/1 - Návrh na volbu člena dozorčí rady společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 Usnesení RMP č. 896 ze dne 11. 8. 2016)
Příloha č.2 (č. 2 Písemné prohlášení Mgr. Jakuba Čermáka o odstoupení z funkce člena DR BIC Plzeň)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:425 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX